• ووشو و تکرار میزبانی ها

    ووشو و تکرار میزبانی ها

    ووشوی سیستان و بلوچستان در سالهای گذشته میزبانی های متعدد ملی و بین المللی را بعهده داشت اما مدتها خبری از این میزبانی ها نبود و بزودی شاهد یک رویداد ملی در استان خواهیم بود.